شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

نرخ سکه

فروش خرید
۱۰۷۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰ یک گرمی
۱۸۳۰۰۰ ۱۸۰۵۰۰ ربع سکه
۳۴۲۵۰۰ ۳۳۹۵۰۰ نیم سکه 
۶۸۴۰۰۰ ۶۸۱۰۰۰ سکه امامی
۶۸۷۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ سکه بهار آزادی
۱۷۰۵۰۰ ۱۶۹۰۰۰ ربع سکه (زیر ۸۶)
۳۴۰۵۰۰ ۳۳۸۵۰۰ نیم سکه (زیر ۸۶)
۶۸۱۰۰۰ ۶۷۷۵۰۰ سکه امامی (زیر ۸۶)
نرخ طلا
فروش خرید

۶۸۵۰۰ گرم 
۳۰۲۳۰۰ ۳۰۰۸۰۰ مظنه هر مثقال

قیمت روز سکه و طلا

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند