سیا ۶۰۰۰ تروریست به سوریه اعزام کرده است

خبرگزاری فارس: نایب رئیس حزب کار ترکیه تأکید کرد، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا ۶ هزار مزدور عرب، افغان، و ترک را برای عملیات تروریستی در سوریه استخدام کرده است.
Fars News Agency

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند