جملات زیبا اهدای عضو

وقتی پاکت حاوی کارت عضویتش اومد ، من هم خونه شون بودم …

پاکت رو که باز کردم با تعجب به گیله مرد گفتم : این چه کاری بود گیله مرد ، شگون نداره …

با لبخند گفت : از خرافات دست بردار پسر ، خدای قبل از گرفتن کارت اهدای عضو بعد از مرگ مغزی همون خدای بعد از گرفتن کارت اهدای عضوه ، کسی چه میدونه شاید خوشحال تر …

دوست دارم بعد از مرگم از هرکدوم از اعضای بدنم که بدرد یک بیمار نیازمند اهدای عضو میخوره بردارن.

و با لبخند ادامه داد : مطمئناً کرمها از کم بودن غذاشون و اینکه بعضی اعضاء سر جاشون نیستند شاکی نخواهند بود …

یکـ گیله مرد

 

جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند