جملات زیبا سیگار

روزگاری ، استفاده از توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام بود …

امروزه در حکم محاربه با سلامتی خود و خانواده و تربیت فرزاندنمان است …

تابلو ترین معتادان کارتن خواب که با دیدنشان حالت تهوع به شما دست می دهد ، همان جوانان زیبا روی و سیگاری دیروز اند .

سلامتی و زندگی حق شماست ، آن را از خود و خانواده خود دریغ نکنید …

یکـ گیله مرد

 

جملات زیبا گیله مرد

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند