پنج شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۱

نرخ سکه

فروش خرید
۱۰۶۵۰۰ ۱۰۴۵۰۰ یک گرمی
۱۸۲۰۰۰ ۱۷۹۵۰۰ ربع سکه
۳۳۹۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰ نیم سکه 
۶۷۶۵۰۰ ۶۷۲۵۰۰ سکه امامی
۶۷۹۰۰۰ ۶۷۲۰۰۰ سکه بهار آزادی
۱۶۸۵۰۰ ۱۶۷۰۰۰ ربع سکه (زیر ۸۶)
۳۳۷۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰ نیم سکه (زیر ۸۶)
۶۷۴۰۰۰ ۶۷۰۰۰۰ سکه امامی (زیر ۸۶)
نرخ طلا
فروش خرید

۶۷۷۵۰ گرم 
۲۹۹۲۰۰ ۲۹۷۵۰۰ مظنه هر مثقالقیمت روز سکه و طلا

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند