خساست یا بخشندگی در خون آدم هاست

اگر می خواهید بدانید که فرزندتان بخشنده می شود یا خسیس، نگاهی به سبک زندگی خودتان و مادربزرگ و پدربزرگ هایتان بیندازید، زیرا محققان دریافته اند خساست و دست و دلبازی ذاتی است و نسل به نسل به آدم ها منتقل می شود.

به گزارش بی بی سی، این ویژگی ها تنها با تربیت پدر و مادر و تجربه های اجتماعی در ادم ها شکل نمی گیرند و وراثت اصلی ترین نقش را در شکل گرفتن این خصوصیات ایفا می کند.

از نظر محققان دو هورمون اوکسیتوسین و واسوپرسین باعث ایجاد رفتار مثبت اجتماعی یا مهربانی می شوند و این هورمون ها با کنش و واکنشی که با گیرنده های سلولی دارند، پیام هایی را به سلول ها می فرستند که رفتار این سلول ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

درواقع این هورمون ها هستند که نگاه آدم ها به اجتماع و وظایف اجتماعی شان را شکل می دهند و به افراد می گویند که با اطرافیان و دنیای شان چه رفتاری داشته باشند.

بر اساس این تحقیقات کسانی که دنیای اطراف خود را بی رحم و ترسناک بدانند، کمتر به دیگران کمک می کنند، مگر این که گیرنده های ژنتیک در بدنشان باشد که با این ۲ هورمون عجین شده باشد.

منبع: نشریه سیب سبز شماره ۶۷

مجله خبری

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند