شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

نرخ سکه

فروش خرید
۱۰۶۰۰۰ ۱۰۳۵۰۰ یک گرمی
۱۸۵۵۰۰ ۱۸۳۰۰۰ ربع سکه
۳۴۱۰۰۰ ۳۳۷۰۰۰ نیم سکه 
۶۸۲۰۰۰ ۶۷۷۰۰۰ سکه امامی
۶۸۵۰۰۰ ۶۷۷۰۰۰ سکه بهار آزادی
۱۶۹۵۰۰ ۱۶۷۵۰۰ ربع سکه (زیر ۸۶)
۳۳۸۵۰۰ ۳۳۶۰۰۰ نیم سکه (زیر ۸۶)
۶۷۷۰۰۰ ۶۷۲۵۰۰ سکه امامی (زیر ۸۶)
نرخ طلا
فروش خرید

۶۷۹۵۰ گرم 
۳۰۰۵۰۰ ۲۹۸۵۰۰ مظنه هر مثقالقیمت روز سکه و طلا

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند