پنج شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

نرخ سکه

فروش خرید
۱۰۵۵۰۰ ۱۰۳۰۰۰ یک گرمی
۱۸۵۰۰۰ ۱۸۲۵۰۰ ربع سکه
۳۳۹۰۰۰ ۳۳۵۵۰۰ نیم سکه 
۶۷۷۵۰۰ ۶۷۲۵۰۰ سکه امامی
۶۸۱۰۰۰ ۶۷۳۰۰۰ سکه بهار آزادی
۱۶۹۰۰۰ ۱۶۷۰۰۰ ربع سکه (زیر ۸۶)
۳۳۸۰۰۰ ۳۳۴۵۰۰ نیم سکه (زیر ۸۶)
۶۷۶۰۰۰ ۶۷۰۰۰۰ سکه امامی (زیر ۸۶)
نرخ طلا
فروش خرید

۶۷۷۰۰ گرم 
۳۰۰۰۰۰ ۲۹۷۵۰۰ مظنه هر مثقالقیمت روز سکه و طلا

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند