هافمن سوپرمن واقعی شد!

داستین هافمن، به تازگی یک عابر پیاده را از مرگ حتمی نجات داد.

 او وقتی مشغول پیاده روی بود، عابر پیاده را می بیند که ناگهان جلویش روی زمین می افتد و ظاهراً دچار حمله قلبی می شود. هافمن ضمن تماس با اورژانس چند دقیقه پیش بیمار می ماند تا کمک از راه برسد. مرد بیمار که سم دمپستر نام دارد پس از بهبود از این بازیگر سینما تشکر کرد و گفت زندگی اش را مدیون اوست.

منبع : نشریه زندگی ایده آل

مجله خبری

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند