۵ اصل برای تحول بنیادی در زندگی

۵ اصلی که خواهید خواند کلید اساسی ایجاد تحول بنیادی در زندگی و برقراری گذشت و قهر و آشتی با خود و دیگران است. تکرار این ۵ اصل چنان تاثیر بسزایی در سلامت روان شما خواهد گذاشت که پس از چند هفته خود را با دنیا و تمام مردم در صلح کامل خواهید دید. این ۵ اصل را هر روز، روزی دوبار، صبح و شب با خود تکرار کنید.

۱- من باور دارم که هر کس با اعمال و رفتارش سودی به من برساند، لطف بسیاری به من کرده است و من باید خود را از صمیم قلب مدیون و سپس گذار او بدانم. ( این عادت به قدر شناسی، روحیه شما را قوی تر و روابط تان را بهتر می کند زیرا یاد می گیرید خود را بدهکار مردم بدانید نه طلبکارشان. )

۲- تجربه ثابت کرده است که بعد از هوا و غذا ضروری ترین نیاز هر انسان، داد و ستد و مهر و دوستی و حسن رابطه انسانی است. پس من برای آنکه خود را از ضروری ترین نیازم محروم نکنم از امروز از آفت های دوستی ( یعنی تحمیل، تحکیم، تحقیر، ملامت، مچ گیری و مخالفت لجبازانه ) دست بر می دارم و به جای آن از طلسم دوستی ( یعنی تواضع، صداقت و ادب ) استفاده خواهم کرد.

۳- من خوب می دانم که “علاقه، عقیده، عادت و عناد” فرماندهان اصلی رفتار و گفتار و پندار و احساس من هستند. بنابراین می کوشم تا این چهار فرمانده مرا برای رسیدن به سعادت و خوشبختی یاری کنند نه آنکه علیه من باشند و زندگی مرا تباه کنند.

۴- من باید به طور عمیق درک کنم و بفهمم که هیچ آدم بدی وجود ندارد و کسانی که آنها را بد می دانم، یا مریضند و نابالغ و یا شرطی اند و بدعادت. که هر دوی این موارد اگر با دلسوزی، کمک و تمرین همراه شوند رفع شدنی اند.

۵- نباید فراموش کنم که رنجش و عناد با خود و دیگران مضرترین سموم روح بشرند. بنابراین هر روز باید بخشیدن را تمرین کنم و آن را برای خودم به یک عادت تبدیل کنم. بخشش مرا از رنجش و عناد با خود و دیگران دور می کند و از من انسانی شاداب تر، خلاق تر، خوش خلق تر و موفق تر می سازد.

منبع : دو هفته نامه راز شماره ۵

مجله خبری

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند