مردی که ۱۵۰ گلوله خورد و نمرد

تصویر رادیولوژی از یک مرد انگلیسی نشان می دهد ۱۵۰ گلوله ساچمه ای به بندش اصابت کرده است. زخم های وحشتناک ناشی از وارد شدن ۱۵۰ گلوله به بدن جو کلارک ۳۳ نشانه خوبی برای ادامه زندگی اش نیست.

هر چند پزشکان می گویند او زنده می ماند اما به نظر نمی رسد بتواند زندگی طولانی داشته باشد. به دلیل چسبیدن ساچمه ها به شریان های حیاتی وی، پزشکان معتقد اند بیرون آوردن گلوله ها و جراحی جو کلارک خطر مرگ را افزایش می دهد و به همین خاطر دست به ریسک نمی زنند. پزشکان می گویند وی زنده می ماند اما ۲۵ سال زودتر عمرش تمام شده و از دنیا خواهد رفت.

منبع : نشریه زندگی ایده آل شماره ۱۱۳

مجله خبری

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند