سه شنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۱

نرخ سکه

فروش خرید
۱۰۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ یک گرمی
۱۸۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ربع سکه
۳۳۵۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ نیم سکه 
۶۶۷۰۰۰ ۶۶۱۰۰۰ سکه امامی
۶۶۸۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰ سکه بهار آزادی
۱۶۶۰۰۰ ۱۶۳۰۰۰ ربع سکه (زیر ۸۶)
۳۳۱۰۰۰ ۳۲۷۰۰۰ نیم سکه (زیر ۸۶)
۶۶۱۵۰۰ ۶۵۲۰۰۰ سکه امامی (زیر ۸۶)
نرخ طلا
فروش خرید

۶۶۱۰۰ گرم 
۲۹۳۵۰۰ ۲۹۰۵۰۰ مظنه هر مثقالقیمت روز سکه و طلا

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند