شادترین و غمگین ترین مردم جهان

در تازه ترین تحقیقات انجام شده توسط محققان دانشگاه کلمبیای نیویورک، دانمارکی ها شادترین مردم جهان هستند. پس از دانمارکی ها، شهروندان فنلاند و نروژ در رده های دوم و سوم قرار دارند.

بحران اقتصادی در یونان باعث شده است، امید به آینده و احساس خوشبختی در میان مردم در این کشور بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد.

همچنین در ۱۵۶ کشوری که این تحقیقات انجام شده است، مردم سیرالئون، بنین و توگو کمترین احساس خوشبختی از زندگی خود را دارند.

دانشمندان این تحقیقات را بر پایه اطلاعاتی همچون وضعیت اقتصادی، رفاه اجتماعی، آزادی سیاسی، روابط اجتماعی و بهداشت عمومی مردم کشورهای مختلف انجام داده اند.

در این رده بندی، شهروندان آمریکا، یونان و روسیه در رده های ۱۱، ۴۲ و ۶۲ قرار گرفته اند.

منبع: نشریه زیبایی شماره ۵۶

مجله خبری

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند