یک ماهی گیر خوب بسازید

یکی از مهمترین کارهایی که شما می توانید برای تامین آینده فرزندتان بکنید، آموزش پس انداز کردن به او است. به هر حال همیشه گفته اند:« به جای این که برایش ماهی بگیرید به او ماهیگیری را یاد دهید.» بهتر است شما برای او از ارزش های پس انداز کردن توضیح دهید تا او هم با مفاهیم این عمل آشنا شود.

ابتدایی ترین روش این کار، خریدن قلک برای فرزندتان است.شما با این کار، او را تشویق می کنید برای خودش پولی را پس انداز کند. همچنین می توانید برایش پاداش بگذارید تا انگیزه او برای این عمل بیشتر شود. به عنوان مثال می توانید به او بگویید:« اگر مبلغ پس اندازت به فلان تومان رسید، من هم کمکت می کنم تا بتوانی آنچه را دوست داری، بخری.»

به او یاد بدهید همیشه مقداری از پول ماهیانه ای را که دریافت می کند، درون قلکش سرمایه گذاری کند تا در مواقعی که احتیاج داشت بتواند امکان استفاده از آن را داشته باشد. بهتر است برای او هدف تعیین کنید، به عنوان مثال به او بگویید هر ماه مبلغی را پس انداز کند تا پس از مدتی بتواند آن چیزی را که علاقه دارد، با پول های خودش بخرد.

فراموش نکنید اگر این کار را به یک فعالیت گروهی خانوادگی و یک سرگرمی تبدیل کنید، تاثیر بیشتری برای او خواهد داشت و علاقه او را برای انجام این کار چند برابر خواهد کرد.

منبع: نشریه شهرزاد

مجله خبری

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند