یکشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۱

نرخ سکه

فروش خرید
۱۰۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ یک گرمی
۱۸۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ربع سکه
۳۳۳۰۰۰ ۳۲۸۰۰۰ نیم سکه 
۶۶۲۰۰۰ ۶۵۷۰۰۰ سکه امامی
۶۶۷۰۰۰ ۶۵۷۰۰۰ سکه بهار آزادی
۱۶۵۵۰۰ ۱۶۳۰۰۰ ربع سکه (زیر ۸۶)
۳۳۰۵۰۰ ۳۲۷۰۰۰ نیم سکه (زیر ۸۶)
۶۶۱۰۰۰ ۶۵۵۰۰۰ سکه امامی (زیر ۸۶)
نرخ طلا
فروش خرید

۶۶۲۰۰ گرم 
۲۹۳۰۰۰ ۲۹۱۰۰۰ مظنه هر مثقالقیمت روز سکه و طلا

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند