شنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۱

نرخ سکه

فروش خرید
۱۰۷۰۰۰ ۱۰۱۰۰۰ یک گرمی
۱۸۷۰۰۰ ۱۸۲۰۰۰ ربع سکه
۳۳۸۰۰۰ ۳۳۳۰۰۰ نیم سکه 
۶۷۴۰۰۰ ۶۶۸۰۰۰ سکه امامی
۶۸۰۰۰۰ ۶۶۵۰۰۰ سکه بهار آزادی
۱۶۸۰۰۰ ۱۶۴۵۰۰ ربع سکه (زیر ۸۶)
۳۳۶۰۰۰ ۳۳۱۰۰۰ نیم سکه (زیر ۸۶)
۶۷۲۰۰۰ ۶۶۳۰۰۰ سکه امامی (زیر ۸۶)
نرخ طلا
فروش خرید

۶۷۱۰۰ گرم 
۲۹۸۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰ مظنه هر مثقالقیمت روز سکه و طلا

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند