نمونه سوال پایان ترم دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات پایان ترم پیام نور

رشته کامپیوتر

در اینجا میتوانید نمونه سوالات امتحانی سالهای گذشته دانشگاه پیام نور را دریافت کنید ، توجه داشته باشید که در هر نوبت امتحان پایان ترم دانشگاه پیام نور
حداقل پنجاه درصد سوالاتی که در آزمون میاید ، در آزمون های سال های گذشته حداقل یک بار آمده است
برای دریافت نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
لطفا درس مورد نظر خود را انتخاب کنید
پس از رسیدن به سوالات مورد نظر می توانید لینک سوالات و پاسخ نامه را به راحتی دریافت کرده و مطالعه نمایید
موفقیت و قبولی با نمره ی عالی را برای شما آرزومندم
التماس دعا

نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس معادلات دیفرانسیل
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس آمار واحتمال مهندسی
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس ساختمان گسسته ، ریاضیات گسسته
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس برنامه سازی پیشرفته
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس مدارهای الکترونیکی
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس زبان تخصصی
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس ذخیره و بازیابی اطلاعات
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس اصول طراحی کامپایلر
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس معماری کامپیوتر
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس نظریه زبانها و ماشین ها
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس ریز پردازنده ۱
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس اصول طراحی پایگاه داده
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : ساختمان داده
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس سیستم های عامل
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس مهندسی نرم افزار ۱
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس مهندسی نرم افزار ۲
نمونه سوالات و پاسخ نامه تستی و تشریحی : درس سیستم های اطلاعات مدیریت

 

 

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند