اس ام اس فلسفی جدید

اس ام اس های فلسفی جدید

چارلی چاپلین: آموختم که با پول میشود خانه خرید، ولی آشیانه نه، رختخواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، مقام خرید ولی احترام نه، کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، آدم خرید ولی دل نه!

—–

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد

بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید…

—–

کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دو پایش بشکند

—–

هرکه با بدان نشیند

اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد…

—–

اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است

بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم…

—–

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد

می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند.

(شاتو بریان)

—–

برتری همیشه منفور بوده است، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری…

(گراسیان)

—–

تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف معنوی.

(فردریش نیچه)

—–

جهت الهی شما، دریایی است پهناور و بی ساحل.

ذات الهی شما از ازل پاکیزه بوده است و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد ماند.

جبران خلیل جبران

—–

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست

بلکه دشواری رسیدن به سهولت است…

—–

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند

نه رفتار و عملکرد شما…

—–

اراده آهنین زمین خوردن هفت باره و برخواستن برای بار هشتم است

(دهخدا )

—–

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است

نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد…

—–

لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند بازهم زیباست…

—–

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن

ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر…

—–

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

—–

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید…

—–

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام.

مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام…

(جوجیا اوکیف)

—–

توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد.

زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست.

(بزرگمهر)

—–

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم.

(گالیله)

—–

خوشبختی میان خانه ی شماست

بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید

(مارک اورل)

—–

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی، که تنها شوی.

اُرد بزرگ

—–

غذایی را بخور که می پسندی

لباسی را پبوش که مردم می پسندند.

ادیبان

—–

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست.

(لقمان)

—–

داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم

چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم؟

(شامفورت)

—–

پرحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر.

(بزرگمهر)

—–

براستی ؛ ای کاش جنون شان را حقیقت نام بود یا وفاداری یا عدالت.

اما دریغ که فضیلت شان در خدمت دراز زیستن است و آسودگی نکبت بار.

(فردریش نیچه)

—–

فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند، با تلنگری فرو می ریزند.

(اُرد بزرگ)

—–

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند.

(سیسرو)

—–

شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید.

فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.

(گالیله)

—–

در میان دو دشمنی میفکن

که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی…

(سعدی)

—–

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد

در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار…

اُرد بزرگ

بی کلک

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند