حفظ روابط عاشقانه بین زن و شوهر

اگر زیر بنای برج بلند مرتبه زناشویی ؛ یعنی «عشق» از بین برود روابط عاشقانه شما سست می شود و بدون عشق هر آینه ممکن است ساختمان زندگی شما فرو ریزد و اگر فرو ریزد ساختن مجدد آن کار ساد ه ای نیست!

وقتی عشق بین زن و مرد از بین برود، بی تفاوتی و چه بسا نفرت جای آن را می گیرد و آن همه زمزمه های عاشقانه مبدل به بگومگو، جدل، تندی، پرخاش و پرده دری می شود! و به راستی وقتی چنین اتفاقات بیافتد چطور می توانید دوباره آن برج عظیم را بنا کنید؟

برای سالم نگه داشتن ساختمان زناشویی یا بازسازی آن برج فرو ریخته رازی وجود دارد که شما باید از آن مطلع شوید و به آن اعتقاد پیدا کنید. اگر شما آن برج را ساخته اید تا وقتی که قدرش را بدانید حفظ می شود و وقتی بی توجهی به آن را شروع کنید خواهید دید که طبقه طبقه فرو می ریزد! اما حقیقت این است که شما می توانید از عشق موجود بین خودتان محافظت کنید و آن را برای همیشه و تا آخر عمر سالم نگه دارید و همیشه از زندگی در کنار هم لذت ببرید. همچنین می توانید موجب انهدام عشق بین خودتان شوید! اما بدانید که اگر عشق منهدم شود باید تا آخر عمر روی ویرانه ی زندگی ماتم بگیری، چون زندگی بدون عشق خاصیت ندارد!

منبع : ۱۱۰ راز کامیابی و شاد زیستن

مجله خبری

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند