پنج شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۱

نرخ سکه

فروش خرید
۱۰۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ یک گرمی
۱۸۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ربع سکه
۳۳۰۰۰۰ ۳۲۶۰۰۰ نیم سکه 
۶۶۲۰۰۰ ۶۵۷۵۰۰ سکه امامی
۶۶۸۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰ سکه بهار آزادی
۱۶۵۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰ ربع سکه (زیر ۸۶)
۳۲۹۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰ نیم سکه (زیر ۸۶)
۶۵۸۰۰۰ ۶۵۲۰۰۰ سکه امامی (زیر ۸۶)
نرخ طلا
فروش خرید

۶۵۹۰۰ گرم 
۲۹۲۰۰۰ ۲۸۹۵۰۰ مظنه هر مثقالقیمت روز سکه و طلا

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند