دوستی عجیب یک دختر ۱۰ ساله با گرگ

دختر ۱۰ ساله چینی رابطه نزدیکی با گرگ‌ها دارد و همانند یک سگ کوچک خانگی به آنها غذا می‌دهد و به آنها نزدیک می‌‌شود.

بقیه در ادامه مطلب

به گزارش تک ترین به نقل از (ایسنا)، پدر این دختر که مربی آموزش حیوانات است، گفت: دخترم بدون هیچ ترسی وارد قفس گرگ‌ها می‌شود و آنها را بغل می‌کند.

 پدر این دختر که از ۵۰ سگ و ۱۰ گرگ در محل تربیت حیوانات خود در استان «سین کیانگ» نگهداری می‌کند، گفت: بسیاری از مردم با دیدن رفتارهای دخترم عصبانی شده و آن را خطرناک می‌دانند. حتی تعدادی از آنان من را به کودک آزاری متهم می‌کنند.

تک ترین سایـت ایـرانی

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند