کاخ سفید: ادامه مذاکرات در بغداد “نشانه پیشرفت” است

خبرگزاری فارس: سخنگوی کاخ سفید امروز در خصوص مذاکرات بغداد تصریح کرد که ادامه مذاکرات ایران در بغداد در ادامه گفت‌وگوها در استانبول، “نشانه پیشرفت” است‬.
Fars News Agency

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند