ایران بسته‌ای جامع شامل ۵ محور به ۱+۵ ارائه کرد

خبرگزاری فارس: ایران در دور نخست مذاکرات با ۱+۵ بسته‌ای جامع شامل ۵ محور از جمله موضوعات هسته‌ای و غیر هسته‌ای به ۱+۵ ارائه کرد.
Fars News Agency

متولد چه ماهی هستی ؟

فال روزانه فروردین
فروردین
فال روزانه اردیبهشت
اردیبهشت
فال روزانه خرداد
خرداد
فال روزانه تیر
تیر
فال روزانه مرداد
مرداد
فال روزانه شهریور
شهریور
فال روزانه مهر
مهر
فال روزانه آبان
آبان
فال روزانه آذر
آذر
فال روزانه دی
دی
فال روزانه بهمن
بهمن
فال روزانه اسفند
اسفند