تعبیر خواب - لحاف 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
 محمدبن سيرين گويد: ديدن لحاف درخواب، دليل زن است. اگر بيند لحاف نو بخريد، دليل كه كنيزكي دوشيزه بخرد يا زن بخواهد. اگر بيند كه لحاف او چركين بود دليل است زن او سليطه بود. جابرمغربي گويد: اگر ديد لحافي سبز داشت، دليل است زني ديندار بخواهد. اگر سفيد بود آن زن توانگر و پارسا است. اگر سرخ بيند زن او مطرب دوست است. اگر سياه بيند زن او عالمه است و زرد زن بيمار گونه بود... 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

اگر ملوّن بيند، زن او فرينبده است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن لحاف درخواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: كنيزك دوشيزه. سوم: عزو جاه.    استخاره آنلاین    فال حافظ    فال ازدواج    فال انبیاء    فال روزانه  

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل