تعبیر خواب - شاخ 

 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ
 محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه شاخ داشت، دليل است كه بزرگي و منفعت يابد. اگر بيند كه شاخ گاوي ماده داشت، دليل بود كه مالي تمام حاصل كند. اگر بيند كه شاخ گاوي داشت، دليل است كه از مردي بياباني راحت يابد و هر چند در خواب شاخ را بزرگتر بيند.اثر آن بيشتر بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بر سر خود شاخ داشت، دليل قوت بود. اگر بر سر خود شاخ ها بيند، دليل بود كه كار او به صلاح آيد و عمر خود را در خرمي گذراند. اگر بيند كه مردمان را بدان شاخ مي زد، دليل كه مردمان را مضرت رساند. حضرت امام جعفر ... 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

صادق فرمايد: ديدن شاخ هاي چهارپايان دشتي، دليل بر خير و منفعت باشد.    استخاره آنلاین    فال حافظ    فال ازدواج    فال انبیاء    فال روزانه  

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


 با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ


" دریافت کد تعبیر خواب برای وبلاگ و سایت"
بازگشت به صفحه قبل