به نام او که سرخ رویی ما به مدد لعل لب اوست

    بازی آنلاین - Games Online 

لطفا تا لود شدن بازی مورد نظر كمی منتظر شوید

آموزش بازی در انتهای صفحه

نام بازی : تیر و كمان

 

آموزش این بازی »

دكمه های استفاده كننده :  این بازی با حركات موس و چپ كلیك می باشد .

توضیح تا شروع بازی        :  گزینه اول بازی 2نفره و گزینه دوم بازی تك نفره است ، یكی‌ را انتخاب و وارد شوید .

نكته های بازی                  :  این بازی نكته خاصی ندارد .

 

برای انتخاب بازی دیگر لطفا به منوی اصلی بازی های آنلاین بروید

منوی اصلی بازی های آنلاین
بازگشت به صفحه قبل