به نام او که سرخ رویی ما به مدد لعل لب اوست

    بازی آنلاین - Games Online 

لطفا تا لود شدن بازی مورد نظر كمی منتظر شوید

آموزش بازی در انتهای صفحه

نام بازی : شكار پرنده

 

آموزش این بازی »

دكمه های استفاده كننده :  حركت با موس و نشانه روی پرنده ، چپ كلیك برای شلیك

توضیح تا شروع بازی        :  ابتدا یكی از حالتهای A یا B یا D را انتخاب كرده و وارد بازی شوید.

 

برای انتخاب بازی دیگر لطفا به منوی اصلی بازی های آنلاین بروید

منوی اصلی بازی های آنلاین
بازگشت به صفحه قبل