استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : اي مردم بترسيد از عصيان پروردگار خود، آن خدايي كه همه ي شما را از يك تن بيافريد و هم از آن جفت او را خلق كرد - آيه 1/ سوره نساء - از اقدام به اين عمل بپرهيز-نهي
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک