استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : قرآن حكمت بالغه ي خداست و اگر از آن پند نگيرند ديگر از اين پس هيچ اندرز و پند ي شما را سودي نخواهد بخشيد - آيه 5 سوره ي قمر - اين مطلب در نهايت استحكام است اما به خواسته نميرسد. انشاالله خوبست.
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک