استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : آيا زيركي و خيالات باطلشان بر اين وامي دارد كه (تكذيب تو كنند) يا (از جهل و كبر و نخوت) خود قممي سركش و نا فرمانند - آيه ي 32 سوره ي طور - در نهايت خفت و توبيخ است.نهي.
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک