استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : اي رسول ما غم مدار كه) ما تورا به فتح آشكاري در عالم پيروز مي گردانيم - ايه ي 1 سوره ي فتح - در اين كار ،خدا كمك مي كند و در آن خيرو بركت است.انشاء الله خوب است
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک