بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : به زودي آن جماعت شكست خورده و به جنگ پشت كنند - ايه ي 45 سوره ي قمر - سر انجام اين كار شكست وفرار است-نهي.

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


حمایت از این بخش با ۱ کلیک:
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک