استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : و هرگاه به آنها(منافقان ) گويند بياييد تا رسول خدا براي شما از حق آمرزش طلبند سربپيچند و بگري كه با تكبر و نخوت از حق روي ميگردانند - آيه ي 5 سوره ي منافقون - به خواسته و مقصودت نميرسي
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک