استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : به نام خداوند بخشنده ي مهربان المص اي رسول كتابي بزرگ براي تو نازل شد پس تو دلتنگ ورنج خاطر (از انكار مردم) نباش - ايات 1 و 2سوره ي اعراف - در اين كار خدا كمك ميكند ودر ان خير و بركت است.انشا الله خوبست.
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک