استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : باز آنها را در همان منزل خويش كه ميسر شماست بنشانيد و به ايشان (در نفقه و سكني ) آزار و زيان نرسانيد - آيه ي 6 سوره ي طلاق - انجامش بده و تركش مكن
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک