استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : اينست قصد پروردگار يكتاي شما كه جز او هيچ خدايي نيست و آفرينده ي هر چيز اوست پس او را پرستش كنيد كه نگهبان همه ي موجودات است - آيه ي 120 سوره ي انعام - اين كار را انجام بده و تركش نكن.انجام بده ونترس خوبست
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک