استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : و يكي از آيات الهي گردش كشتي هاست كه در دريا مانند قصر ها به حركت در مي آورد - آيه ي 32 سوره ي شوري - در نهايت خوبي و قوت استؤ اما خواسته و مقصود به دست ديگدي است. اگر بخواهد عملي مي شود و گر نه خير انشاء الله خوب است.
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک