استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : آري اهوال قيامت كه پيش از اين بر آنان مستور بود اشكار شود و اگر بار ديگر به دنيا برگردند باز همان اعمال كه نهي شدند اعاده خواهند كرد دروغ ميگويند كه كار بد نخواهيم كرد - آيه ي 28 سوره ي انعام - از آن دوري كن تا به ضررت نباشد
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک