استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : و تكذيبش عاقبت مايه ي ندامت كافران است و اين (فرآن ) حق و حقيقت است - آيات 50 و 51 سور ه ي حاقه - در نهايت حسرت و پشيماني است.نهي .
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک