استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : انان كه كافر شدند و آيات خدا را تكذيب كردند آنها اهل جهنم خواهند بود - آيه ي 10 سوره ي مائده - نهي شديد به سبب بد فرجامي
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک