استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : همانا ما پيغمبران خود را با ادله و معجزات فرستاديوم و بر ايشان كتاب و ميزا ن عدل نازل كرديم تا مردم به راستي و عدالت گرايند - آيه ي 25 سوره ي حديد - انجامش بده تركش مكن جزيي از خواسته و مقصود حاصل ميشويد انشاالله خوبست.
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک