استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : و آنها (دوزخيان) به اعضا بدن خود گويند چگونه ار اعمال ما شهادت داده ايد،آن اعضاء جواب گويند خدايي كه همه ي موجودات را به نطق آورد - آيه ي 21 سوره ي فصلت - نهي شديد به خاطر بدفرجامي به مقصود نخواهيد رسيد .
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک