استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : گفتند (آدم و حوا) : خدايا ما در پيروي شيطان بر خويش ستم كرديم و اگر تو ما را نبخشي و به ما رحمت و رافت نفرمايي سخت از زيانكاران عالم خواهيم بود - آيه ي 23 سوره ي اعراف - اقدام به آن موجب پشيماني است. نهي
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک