بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما :


نتیجه استخاره : انجام نده

تفسیر کلی : بد است انجام آن جز پشیمانی چیزی بدنبال ندارد.

نتیجه ازدواج : این ازدواج به صلاح شما نیست و به شدت پشیمان خواهید شد انجام ندهید.

نتیجه معامله : معامله بی سر انجامی است ترکش کنید.

سوره نساء

آیه 102

سوره نساء
سوره نساء
95
96
ترجمه فارسی سوره
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک