استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : بدين سبب بر بني اسرائيل چنين حكم نموديم كه هر كه نفس را بدون حق قصاص و يا بي آن كه فساد و فتنه اي بر روي زمين كند به قتل رساند چنان است كه گويي همه ي مردم را كشته باشد - آيه ي 32 سوره ي مائده - نهي به سبب بد فرجامي
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک