استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : (موسي به فرعونيان گفت:)و من به خداي عالم پناه مي برم اگر عزم آزار و سنگيار من كنيد - آيه ي 20 سوره ي دخان - اين عمل در نهايت سختي است.با توجه به اينكه به خواسته نمي رسد، آن را انجام مي دهد و مسافرت مي كند اما به خواسته اش نمي رسد.انشاء الله خوب است.
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک