بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما :


نتیجه استخاره : حتما انجام بده

تفسیر کلی : بسیار خوب است حتما اقدام کنید صدقه به فقرا فراموش نشود.

نتیجه ازدواج : ان شاءالله که مبارک است حتما اقدام کنید که از هر لحاظ مناسب است صدقه ای در خوری بدهید.

نتیجه معامله : سود خوبی نصیبتان می شود با توکل بخدا اقدام کنید فقرا را فراموش نکنید.

سوره مائده

آیه 114

سوره مائده
سوره مائده
127
128
ترجمه فارسی سوره
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک