بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : براي شما مومنان گوشت مردار و خون و خوك و ان ذبيحه اي را كه به نام غير خدا كشتند همه حرام شد - آيه ي 3 سوره ي مائده - نهي شديد. به سبب بد فرجامي

حمایت از سایت با ۱ کلیک:


حمایت از این بخش با ۱ کلیک:
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک