بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما :


نتیجه استخاره : انجام بده

تفسیر کلی : خوب است با عزم و اراده انجام دهید موفق می شوید.

نتیجه ازدواج : خوب است با توکل بخدا و حفظ موازین شرعی اقدام کنید قبلا همه ی حرفهایتان را بزنید تا بعدا مشکلی پیش نیاید.

نتیجه معامله : با رعایت تمامی جوانب اقدام نمایید سپس انجام دهید آن هم محکم و مصمم و ترس را از خود دور کنید.

سوره توبه

آیه 123

سوره توبه
سوره توبه
207
208
ترجمه فارسی سوره
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک