استخاره با قرآن

بستن این صفحه استخاره با قرآن مجید

 جواب استخاره شما : و ما به آنه (دوزخيان) ظلم و ستمي نكرديمليكن آنان خود مردمي ستم كار و ظالم بودند - آيه ي 76 سوره ي زخرف - نهي
استخاره با قرآن    -   فال حافظ    -   پیچک