بایگانی ماهیانه: آذر ۱۳۹۲

قالب وبلاگ طوطی

یک طوطی بزرگ که رنگارنگ می باشد و روی یک شاخه چوبی نشسته است

قالب وبلاگ طوطی

قالب وبلاگ جدید

این طوطی زیبا که رویه تصویر نشسته است و بال های خود را جمع کرده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ کادو

یک پاکت هدیه که برای تشکر می باشد و بسیار زیبا می باشند

قالب وبلاگ کادو

قالب وبلاگ جدید

متنی که روی این پاکت نوشته شده است به صورت برجسته می باشد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب Continue reading

قالب وبلاگ ساحلی

ساحل زیبایی که یک درخت نخل به طرف دریا کشیده شده است

قالب وبلاگ ساحلی

قالب وبلاگ جدید

این ساحل زیبا که امواج آهسته به ماسه های ساحلی برخورد می کند و از سرعت آب می کاهد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ نوشیدنی

یک شیشه نوشیدنی که پرنده ها با طناب های ضخیم آن را از زمین بلند کرده است

قالب وبلاگ نوشیدنی

قالب وبلاگ جدید

این پرنده ها که با فشار بالایی که به بال های آن ها وارد می شود پر های آن ها در حال ریختن می باشد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ گل

دسته گلی زیبا که از رنگ های گوناگونی تشکیل شده است

قالب وبلاگ گل

قالب وبلاگ جدید

این گل های رنگارنگ زیبایی خاصی به این قالب داده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ قطره

شبنم های روی برگ که از جمع شدن روی برگ و به صورت یک قطره بر روی آب افتاده است

قالب وبلاگ قطره

قالب وبلاگ جدید

از افتادن این قطره بر روی آب امواجی را پدیدار کرده است و این قالب را زیبا کرده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ درخت

این درخت زیبا که در وسط تصویر قرار دارد و به این قالب زیبایی بالایی داده است

قالب وبلاگ درخت

قالب وبلاگ جدید

این درخت که تمام برگ های خود را از دست داده است و تنها روی زمین قرار گرفته است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ ظرف میوه

کاسه های پر از میوه که متشکل از توت فرنگی و توت وحشی و انگور و … می باشد

قالب وبلاگ ظرف میوه

قالب وبلاگ جدید

این کاسه ها به صورت فوق العاده زیبایی تزیین شده اند و به زیبایی این قالب کمک کرده اند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ گل رز

دسته گلی زیبا که گلهای آن به سرخی آتش و برگ های کنار آن محافظ آن می باشد

قالب وبلاگ گل رز

قالب وبلاگ جدید

این دسته گل زیبا که از چند گل رز تشکیل شده است و بسیار شکیل می باشد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ نوشیدنی

یک فنجان نوشیدنی گرم در کنار طبیعت و منظره ای شگرف که انسان را به دل خود دعوت می کند

قالب وبلاگ نوشیدنی

قالب وبلاگ جدید

نوشیدن این فنجان در این محیط چه طعم به یاد ماندنی را به خاطر می سپارد

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ میوه

ظرف میوه ای که انواع میوه در آن قرار دارد مانند توت وحشی و انجیر و چند میوه دیگر

قالب وبلاگ میوه

قالب وبلاگ جدید

این میوه ها بسیار خوش طعم و خوش رنگ می باشند

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading

قالب وبلاگ ظرف

یک ظرف مایعات که شبیه به قوری می باشد و از ارتفاع بیشتری برخوردار است

قالب وبلاگ ظرف

قالب وبلاگ جدید

ظرفی زیبا که در کنار شاخه های درختی که چند گل به آن متصل شده است

دریافت کد قالب در ادامه مطلب

Continue reading