جملات زیبا هفته دفاع مقدس

خیلی ها فقط سنشون بالا رفته ولی بزرگ نشدن ؛

بعضی ها هم – حتی با سن پایین – بزرگ شدن و بزرگ هستن …

میتونه سیزده سالت باشه ، ولی بزرگ باشی؛ خیلی بزرگ

مثل یک شهید ، مثل یک حسین فهمیده …

منبع یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد