جملات زیبا بخشش

جملات زیبا بخششReviewed by Modir on Jul 27Rating:

گیله مرد تو ماشین کنارم نشسته بود که صدای رادیو پخش رو کم کرد و گفت : برای بخشیده شدن باید بخشید .

با تعجب گفتم : برای بخشیده شدن باید بخشید؟

 جواب داد : بله درست شنیدی ، برای بخشیده شدن باید بخشید … از بعضی آدمها تعجب میکنم که قلبشون پر از کینه و نفرت نسبت به بعضی آدمهاست ، همون بعضی هایی که خواسته یا ناخواسته کاری کردند که قلبشون رو آزرده …

آدمهایی که خداوند رو رحمان و رحیم میخونند و میدونند ؛ ولی …

گفتم ولی چی ؟

گفت : ولی از بخشش تقصیری که دیگران در حقش مرتکب شده اند عاجز و ناتوانند …

رستی به نظر تو کسی که خودش توانایی بخشیدن گناه و تقصیر کسی رو نداره چطور روش میشه از خداوند برای خودش طلب بخشش و آمرزش کنه ؟

خداوند مهمون قلبی که از کینه و نفرت پر شده باشه نمیشه …

برای بخشیده شدن باید بخشید …

و میدونم این آسون نیست؛

کسی رو میخواد که بتونه پا رو خودش بگذاره .

مرد میخواد .

……………………………….

……………………………….

راستی چند وقته با کینه فلانی رو در دل داری و باهاش قهری ؟!

و سوال دوم : این فلانی چند نفر میشه و کیت میشه ؟

پدر ؟ مادر ؟ برادر ؟ خواهر ؟ همسر ؟ همکار ؟ همسایه ؟ فامیل ؟ همکلاسی ؟

جملات زیبا گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد