دانلود سرود های شاد کودکانه

دانلود سرود های شاد کودکانهReviewed by Modir on Dec 22Rating:

دانلود مجموعه سرودها و ترانه های شاد کودکانه – سری ۱

ستاره
سرودی کودکانه برای نوگلهای عزیز «ستاره ها توو آسمون ردیف شدن مثل کمون / ای کاش ستاره ای بودم می افتادم دنبالشون / شب که می شه انگار اونا چشماشون بسته باز می شه / توو خونه مادر بزرگ باز قصه ها آغاز می شه» از مجموعه خاله ستاره (۱:۵۰)

تولد
ترانه شاد کودکانه «تولد» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۲۶)

نوروز
ترانه شاد کودکانه «عید» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۰۵)

زنبور
ترانه شاد کودکانه «زنبور» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۲۴)

شاد و خندون
ترانه کودکانه «شاد و خندون» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۴۷)

سلام
ترانه شاد کودکانه «سلام» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۵۰)

یه روز تازه
ترانه شاد کودکانه «یه روز تازه» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۲:۳۹)

روز تماشایی
ترانه کودکانه «روز خوب و تماشایی» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۲:۰۴)

پائیز
ترانه شاد کودکانه «پائیز» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۲:۲۶)

نظافت
ترانه شاد کودکانه «نظافت» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۲:۰۴)

نجار
ترانه کودکانه «نجار» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۲:۱۷)

مهمون
ترانه شاد کودکانه «مهمون» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۳۲)

مشاغل
ترانه کودکانه «مشاغل» اجرا شده در برنامه آموزنده «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۴۵)

ما هر سه
ترانه کودکانه «ما هر سه» اجرا شده در برنامه جذاب «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۳۱)

خداحافظ
ترانه کودکانه «خداحافظی» اجرا شده در برنامه شاد «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۱۳)

خانواده
ترانه شاد کودکانه «خانواده» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۲۲)

خانه حیوانات
ترانه کودکانه «خانه حیوانات» در برنامه شاد «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۲:۱۰)

حیوانات رنگارنگ
ترانه شاد کودکانه «حیوانات رنگارنگ» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۲۲)

عید
ترانه شاد کودکانه «عید» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۴۴)

صداش اومد
ترانه شاد کودکانه «دست دسی صداش اومد» اجرا شده در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۱:۵۳)

دانه
ترانه شاد کودکانه «دانه» در برنامه «خاله شادونه» و سرزمین دونه ها (۲:۳۲)

منبع: تبیان

بی کلک