در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد یا انتقادی از بخش تماس در سایت MihanChat.com اقدام نمایید .

 ما فقط میزبانی این سرویس را بر عهده داريم .